3o. Våldets Ansikten- Härskartekniker, förlåtelser och hjärtesorg

Emily är tillbaka i studion efter flera veckors uppehåll.

Varför har polisen lagt ner det framgångsrika projektet IGOR som riktade sig till våldsutsatta kvinnor? Upprörda toner i studion kring beslutet att lägga ner denna otroligt viktiga verksamhet!

Sara, Bella och Emily leker relationsexperter och svarar på en av lyssnarnas frågor om hjärtesorg.

Härskartekniker är ett sätt att få eller behålla makt. Härskartekniker används i nära relationer, på arbetsplatser och i samhället. Hör oss berätta om våra erfarenheter kring härskartekniker. Både kring att tillämpa dem och att bli utsatt.

Att vara eller att bli förälder kan väcka många rädslor. Hör om våra och en av våra lyssnares stora rädsla.

#igor #våldinärarelation #mänsvåldmotkvinnor #härskartekniknik #hjärtesorg #beroende #missbruk #tillfrisknande

Våldets Ansikten finns för dig om du vill prata och få hjälp!

Ring oss om du har frågor: 08 327 100 

Eller skicka epost till: info@valdetsansikten.se

Hemsida: https://valdetsansikten.se

Musik: Joseph McDade – Groovy Synth Fuzzy Ting via Transistor.fm Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

#våldetsansikten #podcast

JOUR STOCKHOLM