24. Våldets Ansikten – Anknytning och anknytningsteori

Emily och Sara pratar om Anknytning och anknytningsteori. 
Vilka olika anknytningsmönster finns det? Vad symboliserar en trygg respektive otrygg anknytning? Hur påverkas mitt anknytningsmönster från barndomen mina relationer i vuxen ålder?

Våldets Ansikten finns för dig om du vill prata och få hjälp!
Ring oss om du har frågor: 08 327 100
Eller skicka epost till: info@valdetsansikten.se
Hemsida: https://valdetsansikten.se

Musik: Joseph McDade – Groovy Synth Fuzzy Ting via Transistor.fm Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

#våldetsansikten #podcast

JOUR STOCKHOLM