Välkommen till Våldets ansikten.

Våldets ansikten är ett rikstäckande projekt som bildades pga sviterna efter Corona pandemin.

Tyvärr ser vi en kraftig ökning av våld i hemmen och våld i nära relation pga all isolering som pandemin medfört. Att vara utsatt för våld är alltid fruktansvärt. Lever du dessutom i missbruk/beroende, kriminalitet och/eller annan utsatthet och samtidigt är utsatt för våld är du dubbelt utsatt.

Vi finns för dig!

Vi som arbetar med detta projekt är kvinnor som levt i missbruk och kriminalitet och som även har erfarenhet av våld och destruktiva relationer. Vi vänder oss till alla våldsutsatta kvinnor och du behöver inte ha en bakgrund av missbruk och kriminalitet. Är du utsatt för våld? Vi vet hur det känns och vi har själva varit där och tagit oss ur.

Vi finns för dig om du vill prata och få hjälp!

Vid akuta händelser eller frågor ring något av våra journummer nedan.

Journummer: 072-342 27 24

KRIS Sundsvall
E-post: sundsvall@valdetsansikten.se

KRIS Gävle
E-post: gavle@valdetsansikten.se

KRIS Stockholm
E-post: stockholm@valdetsansikten.se

Södra Sverige
Just nu har vi ingen förening i södra sverige kopplat till detta projekt. Vänligen ring något av det andra föreningarna ovan. 

 

Call Now ButtonJOUR STOCKHOLM